Geschiedenis

Mijn naam is Fredau Miedema. Als Friese ben ik op mijn 18de naar Arnhem gekomen voor mijn studie aan hogeschool Larenstein. Een paar jaar later heb ik deze opleiding vervolgd met een master aan de UU waar ik ben afgestudeerd als fysisch geograaf. Na mijn opleiding heb ik een aantal jaren gewerkt als hydroloog bij een adviesbureau. Hydrologie bleek vooral ‘computerwerk’ en omdat ik meer behoefte had aan ‘mensenwerk’ heb ik in 2011 een docentenopleiding aardrijkskunde gevolgd aan de RU in Nijmegen.

 

Ik verzorg bijlessen geschiedenis voor leerlingen van mavo en havo in onderbouw en bovenbouw. Mijn ervaring met het schoolvak geschiedenis heb ik opgedaan door gedurende drie jaar een leerling intensief te begeleiden naar het eindexamen havo. In de bijles geschiedenis help ik de leerling bij het creëren van structuur en overzicht. Daarnaast besteed ik veel aandacht aan vaardigheden zoals historisch redeneren en formuleren van causale verbanden.