Kick

Kennis:
Leerlingen hebben parate kennis nodig.  Hoe pas ik die wiskundige formule toe? Wat is de juiste spelling? Hoe vind ik de persoonsvorm in een zin?
Wanneer leerlingen onvoldoende parate kennis hebben raken ze achterop en wordt het steeds moeilijker om opdrachten uit te voeren. Extra uitleg en oefening zorgen ervoor dat de leerlingen de opdrachten beter gaan maken en dat sterkt hun zelfvertrouwen. Deze extra uitleg wordt gegeven tijdens de huiswerkbegeleiding en individueel tijdens de bijlessen.

Inzicht:
Leerstof kan op verschillende manieren worden aangeboden. Sommige leerlingen hebben er baat bij dat er op een andere manier naar de leerstof wordt gekeken dan de wijze waarop de betreffende school deze aanbiedt. Extra aandacht en begeleiding maken het mogelijk om rustig te kijken naar welke strategie en denkwijze past bij de individuele leerling. Door geduld te hebben en te kijken naar wat het beste past bij de leerling zorgt KICK ervoor dat de beste manier van leren en uitleggen wordt toegepast.

 

Creativiteit:
De leerlingen die bij ons komen, zijn leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Extra aandacht voor de leerstof, concentratie, onzekerheid, of een combinatie daarvan.
Het is aan ons om te kijken welke aanpak past bij het kind. Creativiteit staat voor de manier waarop wij omgaan met deze verschillen en daarmee voor de manier waarop we de leerstof aanbieden. Veel leerlingen hebben baat bij visuele ondersteuning. Hiervoor is er materiaal aanwezig; zoals een weegschaal, geld, rekenrek, beeldwoordenboeken en een breukendoos. Door in te spelen op de interesses van de leerling en de situatie die zich op dat moment voordoet, leren zij met plezier en zijn daardoor meer gemotiveerd.

 

Kracht:
Leren gaat het best als je je goed en veilig voelt. Door meer individuele aandacht en begeleiding nemen kennis en vaardigheden toe en vergroten zo het gevoel van zelfvertrouwen. De leerlingen ervaren meer succes. Wij benaderen de leerlingen positief en hebben humor en geduld. Door deze manier van werken gaan leerlingen zich krachtiger voelen en verbeteren zo hun prestaties.