Biologie

Ik ben 24 jaar en afgestudeerd als toegepast bioloog. Na mijn
studie ben ik werkzaam geweest als onderzoeker voor een
insectenkwekerij, maar ik miste daar de samenwerking met
mensen.
Tijdens mijn studie heb ik met veel plezier medestudenten,
basis- en middelbare scholieren ondersteund bij het leren. De
vraag en het enthousiasme van leerlingen kwam met name
voort uit mijn rustige en gestructureerde manier van uitleggen.
Iedereen leert op zijn of haar eigen manier en tempo. Daarom
is het fijn om een (bijles)docent te hebben die niet alleen kijkt
naar de lesstof maar ook naar de werkmethode van de leerling zelf.
Zien dat je vooruit gaat en steeds een beetje meer weet. Dat maakt leren leuk!
Vanuit mijn opleiding heb ik de kennis opgedaan om aan leerlingen van zowel het MBO als het VWO
ondersteuning bij biologie te bieden. Daarnaast kan ik de onderbouw helpen met wiskunde,
natuurkunde en scheikunde.

Huiswerkbegeleiding brengt zoveel rust in huis. Minder discussies en een duidelijk plan voor thuis!

- Vader Jonathan -