Remedial teaching

Kick begeleiding biedt Remedial Teaching voor leerlingen uit het basis-  en voortgezet onderwijs.

Remedial teaching is een lesmethode waarmee kinderen met bepaalde leer- en gedragsproblemen geholpen kunnen worden. Aan de hand van een intakegesprek en testen die de docent afneemt wordt het leerprobleem vastgesteld. Vervolgens stelt de Remedial Teacher een handelingsplan op waarbij de leerdoelen voor een bepaalde periode worden bepaald. Remedial Teaching is dus een op maat gemaakt programma.

“Emma heeft een 6,6 voor haar PW Engels. Mede dankzij jullie tips en oefenprogramma’s. Dank daar voor!!!”

- Moeder van Emma -