Petra van der Linden

Ik ben 50 jaar en moeder van dochter Lotte. Omdat ik altijd al graag met kinderen wilde werken, heb ik in 2006 mijn studie aan de

IPABO Amsterdam afgerond en met veel plezier als groepsleerkracht op verschillende scholen gewerkt. Ik ontdekte echter dat ik juist die leerlingen, die extra ondersteuning nodig hadden, meer aandacht wilde geven en juist hen het zelfvertrouwen wilde geven om op eigen kracht te kunnen groeien.

Om deze leerlingen beter te kunnen begeleiden, volgde ik de aanvullende opleiding Master (Special) Education Needs en werk ik inmiddels alweer drie jaar als remedial teacher. Elk kind is uniek. Kijken naar wat een leerling nodig heeft, staat voor mij in mijn werk voorop. Door handelingsgericht te werken, door een goede samenwerking met alle betrokkenen (ouders, school, kind), door stimulerende en belemmerende factoren in kaart te brengen, probeer ik steeds aan te sluiten bij de mogelijkheden van elke leerling en wat zij nodig hebben.

Naast spelling, lezen en rekenen, is er in de begeleiding veel aandacht voor het vergroten van hun zelfvertrouwen of motivatie, het verbeteren van hun taakaanpak, werkgeheugen of studievaardigheden. Fijn zijn die momenten dat ze roepen ‘Oh, maar nu snap ik het’ en ontdekken dat ze, vanuit hun eigen kracht, meer kunnen dan ze dachten. Het geeft veel voldoening als leerlingen hun doel bereikt hebben, een stapje verder zijn gekomen, meer zelfvertrouwen of meer plezier in het leren hebben gekregen. Het is mooi om hier een rol in te mogen en kunnen vervullen.

Petra van der Linden
Remedial Teacher