Tarieven, geldend voor het jaar 2021

Huiswerkbegeleiding basis

1 dag per week
€111
2 dagen per week
€173
3 dagen per week
€229
4 dagen per week
€261
5 dagen per week
€292
losse dag extra af te nemen
€15
De bedragen zijn per maand.

Huiswerkbegeleiding extra

1 dag per week*
€149
2 dagen per week
€230
3 dagen per week
€306
4 dagen per week
€349
5 dagen per week
€390
losse dag extra af te nemen
€22
De bedragen zijn per maand. * 1 dag per week alleen af te nemen in combinatie met de wiskundemiddag.

Huiswerkbegeleiding intensief

2 dagen per week
€346
3 dagen per week
€460
4 dagen per week
€523
5 dagen per week
€585
losse dag extra af te nemen
€33
Wij zijn alle schoolweken geopend. Uw kind komt op vaste dagen in de week. U betaalt een vast bedrag per maand, ook tijdens vakantieperiodes, met uitzondering van 15 juli t/m 15 september 2021, dan wordt er niks in rekening gebracht. We hanteren een opzegtermijn van een maand. Eenmalige inschrijfkosten van €10.

Remedial Teaching basis- en voortgezet onderwijs

Intake gesprek
Gratis
RT per 60 minuten
€55
Opstellen handelingsplan
€110
Evaluatie incl. gesprek
€110

Bijles voortgezet onderwijs

Per 60 minuten
€35

Wiskundemiddag (dinsdagmiddag 14.00-1800)

strippenkaart 10 middagen
€250,00
in combinatie met huiswerkbegeleiding
€200,00
Wiskunde huiswerk maken o.l.v. wiskunde docent Pieter Booij. Strippenkaart van 10 keer te gebruiken binnen 12 schoolweken. Let op! Deze lessen vinden plaats op de dependance in de Parkstraat 19F