Privacy
Kick Begeleiding, gevestigd aan Parkstraat 47, 6881 DJ Velp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Parkstraat 47, 6881 DJ Velp
0641324203 0623919388
info@kickbegeleiding.nl
www.kickbegeleiding.nl

Janneke Louppen en Lotte van den Berg zijn beide verantwoordelijk en te bereiken via bovenstaande gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kick Begeleiding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inlogcodes van scholen, zoals Magister/SOM/It’s learning

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Kick Begeleiding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor optimale begeleiding
 • In Studyspace, ons leerlingvolgsysteem
 • In ToetsMij, software om online toetsen te kunnen maken
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief na toestemming
 • Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Foto/film gebruik op sociale media, na schriftelijke toestemming

Kick Begeleiding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kick Begeleiding neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kick Begeleiding) tussen zit.

Kick Begeleiding gebruikt programma’s waar alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot privacygevoelige gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kick Begeleiding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

Persoonsgegevens: worden voor onbepaalde tijd bewaard en alleen verwijderd als u hierom vraagt.

Adresgegevens: worden voor onbepaalde tijd bewaard en alleen verwijderd als u hierom vraagt.

Inloggegevens persoonlijke accounts (Magister/SOM/It’s learning etc): worden voor onbepaalde tijd bewaard en alleen verwijderd als u hierom vraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kick Begeleiding verstrekt gegevens uitsluitend en alleen aan derden na toestemming van jou als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kick Begeleiding gebruikt analytische cookies en cookies van derden voor het inloggen in studieplanner.. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kickbegeleiding.nl

Kick Begeleiding zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kick Begeleiding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kickbegeleiding.nl