Lotte van den Berg

Ik ben 40 jaar, moeder van Mats, Livi en Saar en ik was werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs van 2004 tot 2014. Dat ik graag met jongeren wilde werken was voor mij al heel vroeg duidelijk. De keus voor de Pabo in Arnhem was daarom ook een hele logische. Tijdens de opleiding heb ik mij gespecialiseerd in het oudere kind en kinderen met Nederlands als tweede taal. Na 10 jaar lang te hebben gewerkt als bovenbouw leerkracht op verschillende scholen in Arnhem, wilde ik mijn ervaring en kennis graag gebruiken om leerlingen meer individueel te begeleiden.

Leerlingen die bij ons komen hebben moeite met het structureren van hun schoolwerk, weten niet op welke manier ze het beste kunnen leren, hebben al lang geen succeservaring meer gehad of weten niet meer hoe ze zichzelf kunnen motiveren. Ik ben van mening dat een leerling zich veilig moet voelen om tot leren te komen. Het opbouwen van een band met de leerling door interesse te tonen, een luisterend oor te bieden en niet te oordelen maar oplossingsgericht te werk te gaan is hierbij essentieel.

Lotte van den Berg
Eigenaar, Huiswerkbegeleider Senior